De Constant Rebecquestraat 50, 2518 RE Den Haag  |  +31 (6) 23 15 70 71

Coaching & Consultancy

For professional advice

DISCLAIMER

MM CONSULTANCY biedt geen enkele garantie dat de site aan uw eisen voldoet en of dat deze foutloos en of ononderbroken en of tijdig beschikbaar is, veilig is en storingsvrij werkt. MM CONSULTANCY biedt geen enkele garantie dat resultaten verkregen uit gebruik van de site en de diensten aangeboden via de site nauwkeurig en betrouwbaar zijn. MM CONSULTANCY biedt geen enkele garantie dat kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander door u via de site gekocht of verworven materiaal voldoen aan uw verwachtingen. MM CONSULTANCY biedt geen enkele garantie dat de informatie op deze site accuraat, volledig en juist is. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen significant afwijken van de voorspellingen, opinies of verwachtingen zoals verwoord op de website en behaalde resultaten in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. MM CONSULTANCY wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

MM CONSULTANCY wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand voor schade aan uw computersysteem of gegevensverlies tengevolge van het downloaden van teksten, materialen, informatie of software van deze site. Het hiervoor genoemde geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

MM CONSULTANCY behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen in inhoud en vormgeving van deze site aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. MM CONSULTANCY aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren.

De informatie op deze website is opgesteld door MM CONSULTANCY en/of een aan haar gelieerde onderneming. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Alles is redelijkerwijs gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is. Alle informatie en opinies op deze site zijn samengesteld of gevormd op basis van informatie die wij hebben ontvangen van door ons betrouwbaar geachte bronnen en zijn niet op hun individuele redelijkheid, juistheid, volledigheid, actualiteit beoordeeld. Indien op de site al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen wordt naar onjuiste informatie verstrekt door derden,  wijst MM CONSULTANCY iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Voor alle informatie op de site wijst MM CONSULTANCY erop dat deze niet is bedoeld als een vervanging van deskundig advies.

Toepasselijk recht

Alle kwesties in verband met uw toegang tot en gebruik van de site is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de genruiker en MM CONSULTANCY uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen in verband met uw toegang tot en gebruik van de site dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter beslecht in het arrondissement te ‘s-Gravenhage. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze site, erkent u dat, naast bovengenoemde bepalingen, het Nederlandse recht en de betreffende wetgeving van toepassing zijn op die toegang en accepteert u de Nederlandse rechtspraak als bindend.

Privacy Policy

MM Administratie & Belastingconsultancy respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bezoeker persoonlijke gegevens aan ons overlegt zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met zijn of haar toestemming. De aldus verkregen gegevens zullen uitsluitend dienden voor  gebruik ten behoeve van MM CONSULTANCY en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u afgenomen dienst van MMCONSULTANCY.

Auteursrechten

Gebruik van informatie van de website

Tenzij onderstaand anders bepaald berust het auteursrecht m.b.t. de pagina's van deze website en alle daarop beschikbare documenten bij MM CONSULTANCY en/of haar gelieerde ondernemingen.

Met uitzondering van daar waar toegestaan onder de Nederlandse wet op het auteursrecht mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets op deze website worden gedownload, geupload, gekopieerd, opgeslagen op ongeacht welk medium, verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, geprint, weergegeven, gepubliceerd, te worden overgedragen, gereproduceerd, in licentie worden gegeven, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MM CONSULTANCY.

In de volgende gevallen is toegestaan documenten en afbeeldingen van de site te downloaden, te bekijken, te kopiëren en af te drukken:

- indien gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-zakelijke doeleinden, en
- de documenten mogen op generlei wijze worden aangepast of gewijzigd.

Wij staan geen links naar de homepage van deze website toe, zonder onze schriftelijke toestemming.
Zonder onze toestemming mag u geen elektronische link naar een andere pagina van deze website aanmaken.

Coaching

Professional advice

Therapy

Discaimer

Op deze website wordt u als gebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van MM Administratie & Belastingconsultancy ter algemene informatie .Op onze site zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

MM Administratie & Belastingconsultancy biedt geen enkele garantie dat de site aan uw eisen voldoet en of dat deze foutloos en of ononderbroken en of tijdig beschikbaar is, veilig is en storingsvrij werkt. MM Administratie & Belastingconsultancy biedt geen enkele garantie dat resultaten verkregen uit gebruik van de site en de diensten aangeboden via de site nauwkeurig en betrouwbaar zijn. MM Administratie & Belastingconsultancy biedt geen enkele garantie dat kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander door u via de site gekocht of verworven materiaal voldoen aan uw verwachtingen. MM Administratie & Belastingconsultancy biedt geen enkele garantie dat de informatie op deze site accuraat, volledig en juist is . Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen significant afwijken van de voorspellingen, opinies of verwachtingen zoals verwoord op de website en behaalde resultaten in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. MM Administratie & Belastingconsultancy wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

MM Administratie & Belastingconsultancy wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand voor schade aan uw computersysteem of gegevensverlies tengevolge van het downloaden van teksten, materialen, informatie of software van deze site. Het hiervoor genoemde geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

MM Administratie & Belastingconsultancy behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen in inhoud en vormgeving van deze site aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. MM Administratie & Belastingconsultancy aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren.

De informatie op deze website is opgesteld door MM Administratie & Belastingconsultancy en/of een aan haar gelieerde onderneming. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Alles is redelijkerwijs gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is. Alle informatie en opinies op deze site zijn samengesteld of gevormd op basis van informatie die wij hebben ontvangen van door ons betrouwbaar geachte bronnen en zijn niet op hun individuele redelijkheid, juistheid, volledigheid, actualiteit beoordeeld. Indien op de site al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen wordt naar onjuiste informatie verstrekt door derden,  wijst MM Administratie & Belastingconsultancy iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Voor alle informatie op de site wijst MM Administratie & Belastingconsultancy erop dat deze niet is bedoeld als een vervanging van deskundig advies.

Toepasselijk recht

Alle kwesties in verband met uw toegang tot en gebruik van de site is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de genruiker en MM Administratie & Belastingconsultancy uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen in verband met uw toegang tot en gebruik van de site dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter beslecht in het arrondissement te ‘s-Gravenhage. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze site, erkent u dat, naast bovengenoemde bepalingen, het Nederlandse recht en de betreffende wetgeving van toepassing zijn op die toegang en accepteert u de Nederlandse rechtspraak als bindend.

Privacy Policy

MM Administratie & Belastingconsultancy respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bezoeker persoonlijke gegevens aan ons overlegt zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met zijn of haar toestemming. De aldus verkregen gegevens zullen uitsluitend dienden voor  gebruik ten behoeve v an MM Administratie & Belastingconsultancy en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u afgenomen dienst van KDM Vastgoed.

Auteursrechten

Gebruik van informatie van de website

Tenzij onderstaand anders bepaald berust het auteursrecht m.b.t. de pagina's van deze website en alle daarop beschikbare documenten bij MM Administratie & Belastingconsutlancy en/of haar
gelieerde ondernemingen.

Met uitzondering van daar waar toegestaan onder de Nederlandse wet op het auteursrecht mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets op deze website worden gedownload, geupload, gekopieerd,, opgeslagen op ongeacht welk medium, verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, geprint, weergegeven, gepubliceerd, te worden overgedragen, gereproduceerd, in licentie worden gegeven, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd , zonder de uitdrukkelijke toestemming van KDM  Vastgoed.

In de volgende gevallen is toegestaan documenten en afbeeldingen van de site te downloaden, te bekijken, te kopiëren en af te drukken:

  • indien gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-zakelijke doeleinden, en
  • de documenten mogen op generlei wijze worden aangepast of gewijzigd.

Wij staan geen links naar de homepage van deze website toe, zonder onze schriftelijke toestemming. Zonder onze toestemming mag u geen elektronische link naar een andere pagina van deze website aanmaken.