De Constant Rebecquestraat 50, 2518 RE Den Haag  |  +31 (6) 23 15 70 71

Introductie

De administratie van een ondernemer of de aangifte inkomstenbelasting van een particulier, is een complexe en tijdrovende aangelegenheid.

Het voeren van een deugdelijke administratie is verplicht en onontbeerlijk voor elke onderneming. Het voordeel van het voeren van een goede financiële administratie is dat deze inzicht verschaft in het reilen en zeilen van uw bedrijf. Zo kan u de zeilen bijzetten wanneer dit nodig blijkt te zijn. Daarnaast is een financiële verantwoording van allergrootst belang waar het gaat om de communicatie met derden, zoals een bank of de fiscus.

Als particulier of ondernemer kan u ervoor kiezen om uw administratie en uw belastingzaken zelf te verzorgen. U kan er ook voor kiezen om dit geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Deze keuze is afhankelijk van de hoeveelheid tijd en geld u wenst te spenderen aan het inrichten en bijhouden van uw administratie. Ook het vertrouwen in uw administrateur speelt hierbij een grote rol. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het vinden van een oplossing van een specifiek vraagstuk.